Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH SX-TM và ĐT Tam Minh năm 2013

 

 

2013
Khoản mục Đvt: VNĐ
Đồ gỗ ngoại thất      26,215,475,683
Dăm gỗ xuất khẩu    314,108,204,146
-Ủy thác xuất khẩu      46,201,894,628
Dăm gỗ bán nội địa          887,812,262
Tổng     341,211492,091

 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Đầu tư Tam Minh
Địa chỉ: Lô 19+20 Phân khu Công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất, Xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam
Tel: +84-55 3853277+84-55 3853277 - Fax: +84-55 3632277
Email: tamminhqn@gmail.com - Website: www.tamminh.vn

 

Lượt truy cập: 865844